เรียนดี มีวินัย รักวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

11 สิงหาคม 2563

นางสาวชัญญาภัค หินน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลิพอน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และมีกิจกรรมการทำการ์ดวันแม่ของนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแสดงความกตัญญูต่อแม่ที่ได้กำเนิดเลี้ยงดูมาจนเติบใหญ่


© โรงเรียนบ้านลิพอน - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต