เรียนดี มีวินัย รักวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมวันคริสมาสต์

25 ธันวาคม 2561

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 โรงเรียนบ้านลิพอน ได้จัดกิจกรรมวันคริสมาสต์ เพื่อให้นักเรียนได้สนุกสนานและ มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เช่นกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล การแลกของขวัญและรับประทานอาหารร่วมกัน.


© โรงเรียนบ้านลิพอน - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต