เรียนดี มีวินัย รักวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมโครงงานวัยใส หัวใจสีเขียว ตลาดนัดสีเขียว

18 สิงหาคม 2563

นางสาวชัญญาภัค หินน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลิพอน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมโครงงานวัยใส หัวใจสีเขียว ตลาดนัดสีเขียว เพื่อส่งเสริมการบริโภค ผักและผลไม้ของนักเรียนโดยมีเมนูอาหารจากผักและผลไม้ที่หลากหลาย เช่น สลัดผัก น้ำชุบผักทอด แซนวิซผักและผลไม้ ยำผลไม้ วุ้นผลไม้ น้ำผลไม้ปั่น เป็นต้น โดยได้รับความร่วมมือจาก ผู้ปกครองในการสาธิตการทำอาหารวุ้นผลไม้ ถุงทอง


© โรงเรียนบ้านลิพอน - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต