เรียนดี มีวินัย รักวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ดาวเด่น และ เดือนเด่น ดวงน้อย ประจำโรงเรียนบ้านลิพอน 27/03/61 ปีการศึกษา 2560

27 มีนาคม 2561


© โรงเรียนบ้านลิพอน - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต