เรียนดี มีวินัย รักวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ติดต่อสอบถาม

แบบฟอร์มการติดต่อ

การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก

ที่อยู่

หมู่ที่ 1 (บ้านลิพอนเขาล้าน) ถนนเทพกระษัตรี ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต


โทรศัพท์

076-617243


โทรสาร

076-617243


อีเมล์

banliponschool@hotmail.com

© โรงเรียนบ้านลิพอน - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต