เรียนดี มีวินัย รักวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

news

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

ประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

รายละเอียด

news

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

วันต่อต้านยาเสพติดโลก พื้นที่ปลอดถัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ไม่ใช้ยาเสพติด

รายละเอียด

news

เอกสารเผยแพร่

ประกาศจัดซื้อ / จัดจ้าง

จ้างทำไวนิล

ดาวน์โหลด

พัสดุ 1

ดาวน์โหลด

พัสดุ 2

ดาวน์โหลด

ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมทั้งหมด

ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนบ้านลิพอน ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีสุนทร อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต บนเนื้อที่ จำนวน ๖ ไร่ ๑ งาน ๗๑ ตารางวา เปิดเรียน เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐ โดยสร้างด้วยเงินการจรการประถมศึกษา จำนวน ๖๐๐ บาท เป็นอาคารเรียนชั่วคราว ใช้ชื่อว่า โรงเรียนบ้านลิพอน ๒ โดยใช้เป็นสถานที่เรียน ๒ ปีเศษ ต่อมา ทรุดโทรมมากจึงย้ายไปเรียนรวมกับบ้านลิพอน ๑ ซึ่งตั้งอยู่ในวัดลิพอน หมู่ที่ ๕ ตำบล บ้านลิพอน อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ตประมาณ ๑๐ ปีเศษ ปัจจุบัน คือ โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ ๑๕) มี นายเจริญ ฤกษ์ถลาง เป็นครูใหญ่ ...

อ่านต่อ

น.ส. ชัญญาภัค หินน้อย

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลิพอน

© โรงเรียนบ้านลิพอน - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต